DOKUMEN | Pusat Alumni
» DOKUMEN

DOKUMEN

KEMPEN 1 ALUMNI 1 SUMBANGAN RINGGIT
1
Borang My1A1R

PINJAMAN PERALATAN
2
Borang Pinjaman Aset ICT
3
Borang Pinjaman Kenderaan

PERMOHONAN STOK
4
Borang Permohonan Stok Pusat Alumni

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
5
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Januari 2018)
6
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Jan-Jun 2017)
7
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Februari 2017)
8
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Julai 2017)
9
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Ogos 2017)
10
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (September 2017)
11
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Mac 2017)
12
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (April 2017)
13
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Mei 2017)
14
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Jun 2017)
15
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Oktober 2017)
16
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (November 2017)
17
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Disember 2017)
18
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (February 2018)
19
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (April 2018)
20
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Mac 2018)
21
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Mei 2018)
22
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Julai 2018)
23
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Jun 2018)
24
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Ogos 2018)
25
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (September 2018)
26
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Oktober 2018)
27
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (November 2018)
28
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Disember 2018)
29
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Januari 2019)
30
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan (Februari 2019)

UPM ALUMNI SCHOLARSHIP
31
Maklumat MyAlumni Schorlarship 15K
32
Maklumat MyAlumni Schorlarship 30K
33
Maklumat MyAlumni Schorlarship 45K
34
Maklumat MyAlumni Schorlarship 65K
35
Maklumat MyAlumni Schorlarship 70K

UPM ALUMNI SPONSORSHIP
36
UPM Alumni Sponsorship

DATA ALUMNI UPM
37
Borang Akuan Penerimaan Data Alumni UPM

KEPUASAN PELANGGAN
38
Borang Kepuasan Pelanggan

PERMOHONAN STAF
39
Borang Keluar Kampus
40
Borang Permohonan Cuti Rehat
41
Borang Kerja Lebih Masa
42
Borang Keahlian Kelab Sosial

BIASISWA SOH KIM MEE
43
Maklumat Biasiswa Soh Kim Mee - Pelajar Bacelor
44
Maklumat Biasiswa Soh Kim Mee - Pelajar Diploma
45
Iklan Tawaran Biasiswa Soh Kim Mee & Syarat Kelayakan
46
Borang Permohonan dan Senarai Semak Biasiswa Soh Kim Mee Sesi 2017/2018

DAFTAR ALUMNI
47
Borang Kemaskini Maklumat Diri

SERDANG SUN
48
Volume 01: Isu 01
49
Volume 01: Isu 02
50
Volume 02: Isu 03
51
Volume 02: Isu 04
52
Volume 03: Isu 05
53
Volume 03: Isu 06
54
Volume 04: Isu 07
55
Volume 04: Isu 08
56
Volume 05: Isu 09
57
Volume 05: Isu 10
58
Volume 06: Isu 12
59
Volume 06: Isu 11
60
Volume 07: Isu 13
61
Volume 07: Isu 14
62
Volume 08: Isu 15
63
Volume 08: Isu 16
64
Volume 10: Isu 18-19

BIASISWA YAYASAN PAK RASHID
65
Maklumat Biasiswa YPR - Pelajar Bacelor
66
Maklumat Biasiswa YPR - Pelajar Diploma
67
Iklan Tawaran Biasiswa Yayasan Pak Rashid & Syarat Kelayakan 2018/2019
68
Borang Permohonan Biasiswa Yayasan Pak Rashid 2018/2019
69
Senarai Semak Biasiswa Yayasan Pak Rashid

SIRI PROGRAM TRACE
70
Siri Program TRACE 2016
71
Siri Program TRACE 2017

IKON ALUMNI UPM
72
Ikon Alumni UPM

KPI PUSAT ALUMNI
73
Laporan Kumulatif Sumbangan Biasiswa dan Bantuan Kewangan Pelajar 2017

SUMBANGAN ALUMNI UPM INDUSTRI
74
Sumbangan Alumni UPM Industri

BIASISWA YAYASAN SAID
75
Iklan Tawaran Biasiswa Yayasan Said & Syarat Kelayakan
76
Borang Permohonan dan Senarai Semak Biasiswa Yayasan Said Sesi 2017/2018

BIASISWA CHAPTER CYPERUS'92
77
Iklan Tawaran Biasiswa Chapter Cyperus' 92 & Syarat Kelayakan
78
Borang Permohonan Chapter Cyperus' 92 Sesi 2017/2018

READ@UNI
79
Perjalanan Tidak Seperti yang Lain
Pusat Alumni
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+6039769 1017
0386566933
B1566222301