UTAMA | Pusat Perhubungan Alumni

Sebagai pemegang taruh, alumni membantu dalam menjalinkan hubungan bersama pemegang taruh yang lain seperti industri, rakan universiti, organisasi tempatan dan antarabangsa. Kesemua pemegang taruh ini mesti mempunyai minat untuk berkolaborasi dengan UPM untuk tujuan akademik, penyelidikan dan pengkomersilan sejajar dengan Pelan Strategik UPM. Justeru, Pusat Alumni selaku sekretariat bagi Yayasan Pak Rashid (YPR) mengurus dan menyelaras biasiswa pelajar dan turut menganugerahi pingat emas dan hadiah iaitu “Pingat Emas Yayasan Pak Rashid” kepada pelajar cemerlang. YPR turut menyediakan pinjaman kewangan kepada pelajar yang memerlukan bantuan kewangan jangka pendek bagi membiayai kos pengajian mereka. Pusat Alumni juga turut mengurus dan menyelaras Biasiswa Soh Kim Mee khususnya kepada pelajar Diploma dan Bacelor dalam bidang Pertanian.

Pusat Alumni mempunyai 16 orang staf merangkumi Pengurusan & Profesional dan Pelaksana. Kami sentiasa komited dalam memberikan perkhidmatan terbaik dalam melestarikan hubungan jalinan alumni-Alma mater ke arah kecemerlangan UPM.

Pusat Alumni telah menerima kerja lapangan daripada Pejabat Alumni, Institut Pengajian Tinggi Malaysia dan Luar Negara saban tahun. Kira-kira 2-3 lawatan kerja diterima setiap tahun antaranya daripada Pusat Alumni Universiti Utara Malaysia, Pejabat Perhubungan Alumni Universiti Teknologi Mara, Institut Pertanian Bogor, Indonesia dan banyak lagi.

 

Sistem Maklumat Alumni (AIS) merupakan sebuah laman portal alumni yang akan dibangunkan oleh Pusat Alumni untuk mengumpul dan mengemaskini data dan profil alumni UPM secara lebih komprehensif dan efisien. Laman portal ini bertujuan untuk memastikan maklumat dan profil alumni sentiasa bersifat terkini, aktif dan mudah untuk dihubungi bagi tujuan hebahan dan publisiti pelbagai aktiviti/ program anjuran UPM.

Buat masa kini, para alumni boleh mengemaskini maklumat diri di sini KEMASKINI MAKLUMAT ALUMNI.

artikel
Vista & Memori Siri 2: Pusat Sukan UPM
Universiti Putra Malaysia (UPM) telah melahirkan ramai alumni yang berjaya dalam pelbagai bidang antaranya dalam bidang sukan negara.
Vista & Memori Siri 2: Pusat Sukan UPM
Vista & Memori Siri 1: Dewan Besar, PKKSSAAS
Vista & Memori Siri 1: Dewan Besar, PKKSSAAS
Alumni Terbilang - Penganugerahan Gelaran Profesor Emeritus
Alumni Terbilang - Penganugerahan Gelaran Profesor Emeritus
Artikel-artikel lain...
berita
Program Kit 3K: Keselamatan, Kesihatan, Keriangan
Program Kit 3K: Keselamatan, Kesihatan, Keriangan
Program Kit 3K: Keselamatan, Kesihatan, Keriangan
pengumuman

Pusat Perhubungan Alumni dilantik sebagai Sekretariat Sambutan Perayaan Jubli Emas 50 Tahun UPM (1971-2021) oleh pihak Pengurusan Universiti.

Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: SPJOnline

aktiviti
ikuti kami
fb.png
insta.png
twitter.png
youtube.png
google+.png
B1614667921