NOTALATIHAN | Pusat Perhubungan Alumni
» NOTALATIHAN

NOTA LATIHAN

NOTA LATIHAN
1
ALUMNI P.K.P SIRI 2 - BIJAK MENGURUS WANG ERA COVID-19 (28 APRIL 2020)
2
ALUMNI P.K.P SIRI 3 - BERKEBUN DI KALA PKP (5 MEI 2020)
3
BENGKEL PENGURUSAN PEROLEHAN 2020 (28 JAN 2020)
4
LATIHAN PENGGUNAAN PERSIDANGAN VIDEO APLIKASI WEBEX (16 APRIL 2020)
5
KAEDAH PENGGUNAAN APLIKASI PERSIDANGAN VIDEO - GOGGLE MEET (17 APRIL 2020)
6
LATIHAN PENGGUNAAN PERSIDANGAN VIDEO APLIKASI ZOOM (23 APRIL 2020)
7
KURSUS PENGURUSAN SISA TERJADUAL UPM (E-WASTE) - 20 FEBRUARI 2019
8
KURSUS PUTRA ENGLISH LANGUAGE TRAINING (PELTra) - 1,8 & 29 NOVEMBER 2019
9
KURSUS AUDIT DALAMAN EKSA UPM - 30 JUN 2020
10
ALUMNI P.K.P SIRI 24: KEBIASAAN BAHARU PENGURUSAN MAJLIS (27 OKTOBER 2020)
11
ALUMNI P.K.P SIRI 25: KESELAMATAN UMUM DI TEMPAT KERJA (5 NOVEMBER 2020)
12
ALUMNI P.K.P SIRI 13: KUNCI MAKANAN SELAMAT, ELAKKAN KERACUNAN MAKANAN (22 JUN 2020)
Pusat Perhubungan Alumni
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+6039769 1017
0386566933
B1615019454