Geran Penyelidikan Jangka Pendek YPR | Pusat Alumni
» YAYASAN PAK RASHID » Aktiviti/ Program » Geran Penyelidikan Jangka Pendek YPR

Geran Penyelidikan Jangka Pendek YPR

Pengenalan

Geran Penyelidikan Jangka Pendek ini diwujudkan bagi menggalakkan pensyarah muda berkecimpung dalam penyelidikan dan pembangunan penyelidikan di UPM. 

YPR memperuntukan permulaan RM20,000 bagi diagihkan kepada dua (2) orang pensyarah lantikan baharu di UPM dan melaksanakan penyelidikan selama tempoh 12 bulan.  Bidang tumpuan dalam skim ini adalah pertanian dan bidang yang berkaitan dengan pertanian seperti Sains Penternakan, Perhutanan, Perikanan, Makanan, Teknologi Pertanian, Sains Sosial, Kebajikan Komuniti Petani dan sebagainya.

---------------------------------------------------------------------

Kriteria Pemilihan dan Kelayakan

Setiap permohonan Geran Penyelidikan YPR harus memenuhi kriteria seperti berikut:-

  • Geran ini terbuka kepada pegawai akademik yang berkhidmat kurang dari 3 tahun dari tarikh pelantikannya ke UPM.
  • Geran ini terbuka kepada penyelidik yang tidak pernah menerima sebarang geran penyelidikan.
  • Amaun yang boleh dipohon ialah maksimum RM10,000.
  • Tempoh penyelidikan yang dicadangkan adalah 12 bulan.
  • Tiap permohonan disyaratkan mewujudkan jalinan/jaringan dengan industri/komuniti petani yang akan mendapat manfaat dari keputusan penyelidikan yang dicadangkan.

---------------------------------------------------------------------

Senarai Penerima Geran Penyelidikan Jangka Pendek YPR

 

TAHUN

NAMA PENYELIDIK

TAJUK PENYELIDIKAN

2008

Encik Abdul Rahim bin Abdul Samad

“Assessing The Strategic Competitiveness of The Malaysian Medium Density Fibreboard (MDF)”

2011

Prof. Madya Dr. Siti Mazlina Mustapa Kamal

“Application of Xylitol Production from Sago Trunk Waste For Local Food Products”

2011

Dr. Rosnah Hj. Shamsudin

“Design and Fabrication of Black Pepper Decorticator Machine”

2012

Dr. Natrah Fatin Mohd Ikhsan

“Bacterial Quorum Sensing Inhibitors By Indigenous Microorganisms in Shrimps Ponds”

2014

Dr. Irniza Rasdi

“Effectiveness of Kiken Yochi behavioural technique in reducing musculoskeletal disorder among rubber tappers”

2015

Dr. Siti Izera Ismail

“Validating Salicylic Acid and Silicon Applications to enhance oil palm disease resistance to Basal Stem Rot (BSR) caused by Ganoderma Boninense”

2015

Dr. Nusaibah Hj. Syd Ali

“Consortium of Microbes as Biological Control of Ganoderma Disease on Oil Palm”

2018

Dr. Azzreena Mohamad Azzeme

Mass Propagation of Disease Free Musa acuminata balbisiana cv. Helang

2018

Dr. Mohd Izuan Efendi Halmi

A rapid and ultrasensitive near real time monitoring of heavy metal in Malaysia river using the plant protease, ficin-Functionalized with gold nanoparticle

 

 

Kemaskini:: 08/03/2019 [hafzaini]

PERKONGSIAN MEDIA

Pusat Alumni
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+6039769 1017
0386566933
B1606957050