Persatuan Alumni UPM | Pusat Alumni
» PERSATUAN/CHAPTER ALUMNI » Persatuan Alumni UPM

Persatuan Alumni UPM

 

PENGENALAN

Persatuan Alumni Universiti Putra Malaysia (PAUPM) secara rasminya didaftarkan di Pendaftar Pertubuhan di bawah Akta Pertubuhan 1966 pada 29 Jun 1971 dahulunya dikenali sebagai the Association of Former Students of the College of Agriculture, Malaya. Nama tersebut ditukar kepada Persatuan Alumni Universiti Pertanian Malaysia pada 23 November 1973 susulan pertukaran nama alma mater kepada Universiti Pertanian Malaysia. Ia kemudiannya ditukar kepada Persatuan Alumni Universiti Putra Malaysia pada tahun 1998 berikutan pertukaran nama universiti.

Objektif PAUPM seperti butiran berikut:

  • Untuk mempromosikan ikatan dan jaringan yang kukuh dalam kalangan Ahli Alumni dengan matlamat utama untuk memperkasakan keupayaan intelektual, pertumbuhan profesional dan meningkatkan nilai teras.
  • Untuk mengekalkan Hubungan Baik Antara Alumni dan Alma Mater untuk Manfaat Bersama.
  • Untuk membantu UPM dalam mencapai matlamatnya; ke arah kecemerlangan dan pengiktirafan global dalam bidang Pendidikan, Penyelidikan dan Perkhidmatan.
  • Dengan bidang pengetahuan dan kepakaran luas, ahli alumni dapat menyumbang secara berkesan ke arah pembangunan sosial dan komuniti.

 

KEAHLIAN & FAEDAH

Fakta Ringkas

PAUPM bertindak sebagai pemangkin dalam menggalakkan rangkaian dan hubungan di kalangan ahli Alumni dan menguatkan hubungan dan ikatan terhadap Alma Mater. Persatuan itu adalah organisasi yang dibiayai sendiri dan keahlian yang didorong oleh organisasi. Oleh itu, ia menawarkan ahli-ahlinya pelbagai cara untuk terus berhubung dan meneroka peluang untuk perkembangan peribadi dan profesional.

Manfaat Keahlian

Pada masa ini ahli menikmati faedah berikut:

  • Kadar khas ke atas yuran keahlian tahunan di perpustakaan UPM.
  • Kadar khas ke atas yuran keahlian tahunan di perpustakaan UPM.
  • Kadar istimewa pada kelas menunggang kuda di Unit Equine UPM.
  • Layak untuk mendapatkan bantuan kewangan melalui PAUPM "Tabung Alumni Prihatin".
  • Kadar istimewa di Dewan Banquet UPM untuk sebarang majlis.

 

Persatuan sentiasa berusaha memberikan lebih banyak faedah dan keistimewaan untuk ahli-ahlinya. Belum lagi ahli? Daftar hari ini! Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami:

Persatuan Alumni (PAUPM)
Aras Bawah, Bangunan TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
Off Lebuh Silikon, UPM Serdang
43400 Serdang Selangor
03-8946 7242/7243/7244

E-mail: alumniupm@gmail.com
Website: www.alumniupm.my
Facebook: PersatuanAlumni Upm Paupm

Kemaskini:: 13/02/2018 [hafzaini]

PERKONGSIAN MEDIA

B1574339096