ALUMNI BERBAKTI | Pusat Perhubungan Alumni

» ALUMNI BERBAKTI

ALUMNI BERBAKTI

Sebagai alma mater, Universiti Putra Malaysia amat menyanjung tinggi dan menghargai jasa serta sumbangan para alumni. Sumbangan yang dihulurkan jelas menggambarkan bahawa UPM sememangnya memiliki sebuah komuniti alumni yang mantap serta mempunyai keinginan untuk membantu dalam pembangunan universiti.

Inisiatif ALUMNI PASSION & COMPASSION merangkumi:

1) Alumni Scholarship

2) Alumni Sponsorship

3) Alumni Endowment

4) Alumni Crowdfunding

5) Kempen 1 Alumni 1 Sumbangan Ringgit (1A1SR)

Pusat Alumni UPM berperanan sebagai sekretariat Yayasan Pak Rashid. Biasiswa Yayasan Pak Rashid...selanjutnya...
Pusat Alumni UPM (ACUPM) telah diberi kepercayaan untuk menguruskan Biasiswa Soh Kim Mee bermula...selanjutnya...
Pusat Alumni UPM (ACUPM) telah diberi kepercayaan untuk menguruskan Biasiswa Amco Niaga bermula...selanjutnya...
Pusat Alumni UPM (ACUPM) telah diberi kepercayaan untuk menguruskan Biasiswa Yayasan Said bermula...selanjutnya...
Pusat Alumni UPM telah melaksanakan Kempen 1 Alumni 1 Sumbangan Ringgit melalui Tabung...selanjutnya...
B1615020313