Yayasan Pak Rashid Schorlarship | Alumni Relations Centre
» GIVING BACK » Yayasan Pak Rashid Schorlarship

Yayasan Pak Rashid Schorlarship

Pusat Alumni UPM berperanan sebagai sekretariat Yayasan Pak Rashid. Biasiswa Yayasan Pak Rashid diwujudkan selaras dengan objektif penubuhan Yayasan Pak Rashid dalam usaha mewujudkan dana bagi pemberian anugerah biasiswa, pinjaman, geran dan bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar UPM.

Biasiswa Yayasan Pak Rashid UPM ditawarkan kepada pelajar tahun satu yang mengikuti pengajian dalam bidang pertanian dan selain bidang pertanian peringkat bacelor dan diploma di Universiti Putra Malaysia. Pelajar yang berjaya ditawarkan akan menerima biasiswa sebanyak RM7,500 setahun di peringkat bacelor dan RM5,000 setahun di peringkat diploma.

Updated:: 02/06/2021

MEDIA SHARING

BUKWUA7:20:27