| Pusat Alumni

mengenai kami
UPM merupakan salah sebuah Universiti penyelidikan yang terunggul di Malaysia. Entiti akademik yang terkenal di seantero dunia ini terletak di Serdang, iaitu bersebelahan dengan Wilayah Pentadbiran Putrajaya. Sebagai sebuah Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang mempunyai reputasi bertaraf antarabangsa, UPM telah berjaya menyatukan para pelajar dan warga kerja dari serata dunia sekali gus menjadikan UPM sebuah entiti global yang amat disegani.
maklumat korporat
UPM telah diiktiraf oleh badan bebas penilaian kerajaan sebagai salah sebuah Universiti yang menerajui bidang penyelidikan dan akademik.
sejarah
Rentetan sejarah UPM dari tahun 1931 sehingga 2011 telah memperlihatkan transformasi dari sebuah sekolah pertanian kecil yang kini gah menjadi salah sebuah Universiti Penyelidikan dan pengajian terunggul di Malaysia, yang disegani di persada antarabangsa dan tempatan.
dari meja naib canselor
Kenali Naib Canselor kami
pengurusan universiti
Sistem Pentadbiran UPM yang efektif serta dinamis secara telus menggambarkan kewibawaan Universiti di peringkat antarabangsa, seiring dengan matlamatnya sebagai Universiti Penyelidikan bertaraf dunia.
penerbitan
Demi menyampaikan suara dan berita terkini berkaitan UPM, beberapa bentuk bahan cetakan seperti laporan rasmi, newsletter dan risalah diterbitkan dari semasa ke semasa sebagai wadah bacaan warga Universiti.
ranking
Demi menyampaikan suara dan berita terkini berkaitan UPM, beberapa bentuk bahan cetakan seperti laporan rasmi, newsletter dan risalah diterbitkan dari semasa ke semasa sebagai wadah bacaan warga Universiti.
fakta & angka
Untuk membantu anda membina sebuah gambaran singkat berkenaan UPM, berikut ialah beberapa fakta utama dan perangkaan berkenaan UPM.
B1579862623