Seksyen | Pusat Alumni
» MENGENAI KAMI » Struktur Organisasi » Seksyen

Seksyen

TADBIR URUS, KEWANGAN DAN PENGUKUHAN ALUMNI

 1. Melaksanakan hal-hal berkaitan pentadbiran dan sumber manusia Pusat Alumni (PA) meliputi urusan pengambilan pegawai/ staf baharu di PA dan menyediakan diskripsi tugas dan tanggungjawab semua staf.
 2. Mengenalpasti kursus/ latihan/ bengkel/ seminar yang sesuai untuk semua staf PA.
 3. Menyelia dan memantau semua urusan berkaitan kerja penyelenggaraan bangunan, peralatan, landskap dan kenderaan PA.
 4. Menyelia, melaksana dan memantau semua aktiviti & program PA sepanjang tahun.
 5. Mengurus prosedur penganjuran dan pelaksanaan aktiviti/ program alumni.
 6. Mengurus dan menyelaras urusan kewangan meliputi penelitian pemilihan pembekal, urusan pembelian, penerimaan, wang runcit dan lain-lain urusan yang berkaitan kewangan.
 7. Mengurus, menyelaras dan memantau pengurusan aset PAUPM.
 8. Menyelaras dan melaksanakan aktiviti dan program melibatkan alumni dan pelajar.
 9. Menyelaras dan menguruskan urusan pengumpulan maklumat penjanaan pendapatan universiti melalui sumbangan alumni daripada Pusat Tanggungjawab berkaitan di UPM.

 

PENERBITAN, PENGESANAN DAN JALINAN ALUMNI

 1. Menyelaras, mengurus dan melaksanakan penerbitan majalah Alumni UPM 'Serdang Sun' dua kali setahun.
 2. Menyelaras, mengurus dan melaksanakan penerbitan majalah e-Newsletter UPM Alumni empat kali setahun.
 3. Menyelaras, mengurus dan melaksanakan penerbitan majalah e-Bulletin UPM Alumni empat kali setahun.
 4. Menyelaras dan melaksanakan aktiviti dan program alumni.
 5. Menyelaras dan melaksanakan isi kandungan buku program, teks ucapan, banner, bunting dan lain-lain perkara yang berkaitan promosi dan publisiti program alumni yang dijalankan.
 6. Menyelaras dan memantau reka bentuk dan atur letak isi kandungan buku program, banner, bunting dan lain-lain yang berkaitan.
 7. Menyelaras dan mengemaskini perkembangan laman web, e-buletin dan facebook Pusat Alumni.
 8. Menyelaras Pangkalan Data Alumni UPM meliputi urusan menjejaki dan mengemaskini data alumni UPM lama dan baru.
 9. Menyelaras dan melaksanakan aktiviti dan program melibatkan alumni dan pelajar.
 10. Menyelaras dan menguruskan urusan pengumpulan maklumat penjanaan pendapatan universiti melalui sumbangan alumni daripada Pusat Tanggungjawab berkaitan di UPM.
 11. Mengurus dan menyelaras Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001: 2008.
 12. Sekretariat Yayasan Pak Rashid (YPR) dalam melaksanakan aktiviti/program YPR seperti Syarahan Awam, Latihan Profesional, Biasiswa, Skim Bantuan Kewangan dan Geran Penyelidikan.

 

KONSULTASI DAN JARINGAN ALUMNI INDUSTRI

 1. Menyelaras, mengurus dan melaksanakan jalinan hubungan bersama sektor korporat.
 2. Menyelaras dan mengurus konsultasi alumni.
 3. Menyelaras dan mengurus alumni biasiswa dan bantuan kewangan pelajar.
 4. Menyelaras, mengurus dan melaksanakan kursus jangka pendek, seminar dan bengkel.
 5. Menyelaras dan mengurus maklumat penjanaan pendapatan universiti.
 6. Menyelaras dan menguruskan urusan pengumpulan maklumat penjanaan pendapatan universiti melalui sumbangan alumni daripada Pusat Tanggungjawab berkaitan di UPM.
 7. Mengendalikan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pusat Alumni.

 

 

Kemaskini:: 03/02/2018 [hafzaini]

PERKONGSIAN MEDIA

Pusat Alumni
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+6039769 1017
0386566933
B1594809744