ALUMNI PASSION & COMPASSION | Pusat Alumni

» ALUMNI PASSION & COMPASSION

ALUMNI PASSION & COMPASSION

Sebagai Alma mater, Universiti Putra Malaysia amat menyanjung tinggi dan menghargai jasa serta sumbangan para alumni. Sumbangan yang dihulurkan jelas menggambarkan bahawa UPM sememangnya memiliki sebuah komuniti alumni yang mantap serta mempunyai keinginan untuk membantu dalam pembangunan universiti.

Pusat Alumni UPM berperanan sebagai sekretariat Yayasan Pak Rashid. Biasiswa Yayasan Pak Rashid...selanjutnya...
Pusat Alumni UPM (ACUPM) telah diberi kepercayaan untuk menguruskan Biasiswa Soh Kim Mee bermula...selanjutnya...
Pusat Alumni UPM telah melaksanakan Kempen 1 Alumni 1 Sumbangan Ringgit melalui Tabung...selanjutnya...
Pusat Alumni UPM (ACUPM) telah diberi kepercayaan untuk menguruskan Biasiswa Yayasan Said bermula...selanjutnya...
Pusat Alumni UPM (ACUPM) telah diberi kepercayaan untuk menguruskan Biasiswa Amco Niaga bermula...selanjutnya...
B1601554045